kwaliteit-auto-onderdelen-klaas-boer

Kwaliteitsgarantie

We vinden het erg belangrijk om kwaliteit te leveren, hierdoor hebben we ons de afgelopen jaren aangesloten bij de onderstaande instanties

KZD

In 2001 is door ARN en Stiba, de brancheorganisatie voor de voertuigdemontagebranche, het initiatief genomen om één norm te ontwikkelen waarin de eisen voor demontage, Arbowetgeving, materiaalrecycling en kwaliteit zijn vastgelegd. Dit is de KZD-norm geworden. De norm is onderverdeeld in drie niveaus, aangegeven in sterren:

Kwaliteitszorg demontage

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VI HB-lijst verplicht. Buitenlandse bedrijven, die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten moeten ook op de lijst staan)

ARN

Het is een groot contrast: het vroegere beeld van oude auto’s gedumpt in een weiland, tegenover de hightech autorecycling van nu. In Nederland recyclen we afgedankte auto’s tot 98,4 procent van het gewicht. Wat overblijft van uw oude auto, past nu in een boodschappentas. ARN heeft als expert op het gebied van autorecycling aan de wieg van die ontwikkeling gestaan. Strengere milieuregels en technische innovaties gaven de autorecycling een grote impuls. ARN heeft het proces en de keten in kaart gebracht en geeft er sturing aan. Samen met de keten zorgt ARN ervoor dat ten minste 95% van de auto’s wordt gerecycled en nuttig toegepast. Hiermee geeft ARN uitvoering aan de productenverantwoordelijkheid van autofabrikanten. De missie van ARN is om samen met onze partners te streven naar een verantwoorde en hoogwaardige recycling van auto’s en van aandrijfbatterijen uit elektrische auto's.

Stiba

Stiba is al ruim 30 jaar de Nederlandse brancheorganisatie van gecertificeerde auto-, motorfiets-, truck- en aanverwante voertuigdemontagebedrijven. Een bedrijf kan niet zomaar lid worden van Stiba: het lidmaatschap is voor u een bewijs dat het bedrijf voldoet aan de eisen die aan vergunningen, garantie en kwaliteit worden gesteld. Alle Stiba-bedrijven beschikken over een geldig certificaat KwaliteitsZorg Demontage (KZD).

RDW Rijksdienst van wegverkeer

De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. De RDW beschikt over een grote expertise door jarenlange ervaring met de uitvoering van wettelijke en opgedragen taken. Zoals op het gebied van: • Toelating van voertuigen en onderdelen daarvan • Toezicht en handhaving • Registratie • Informatieverstrekking • Documentafgifte De taken voert de RDW in nauwe samenwerking met diverse partners in de mobiliteitsketen uit.

Webwinkel Keur

WebwinkelKeur is het keurmerk dat meer transparantie en veiligheid brengt in de markt van het online winkelen.