Hoe werkt een auto airconditioning?

Steeds meer auto’s zijn voorzien van airconditioning. Maar hoe werkt een auto-airco eigenlijk? En uit welke onderdelen bestaat het systeem? U vindt de antwoorden en allerlei andere informatie op deze pagina.

 

Handige uitleg over de werking van een auto airco

Een airconditioning werkt door middel van een koudemiddel dat afwisselend in vloeibare en gasvormige toestand functioneert. Hierdoor kan het warmte opnemen en afgeven.

De cyclus van het koudemiddel begint bij de compressor. Deze verhoogd de druk van het gasvormige koudemiddel van gemiddeld 2 naar 16 bar. Hierdoor zal de temperatuur toenemen van gemiddeld 20 naar 65 graden. Vervolgens zal het via een leiding naar een condensator stromen.

De condensator zit aan de voorkant van de auto gemonteerd waardoor het de rijwind opvangt. De lucht zal het gasvormige koudemiddel afkoelen tot gemiddeld 35 graden. Hierdoor zal het weer geleidelijk vloeibaar worden. Wanneer de auto stil staat, zal een ventilator zorgen voor de “rijwind”.

 

werking-auto-airconditioning

 

Vanaf de condensator stroomt het vloeibare koudemiddel naar de filterdroger. Hier wordt vuil en vocht uit het koelmiddel gehaald.
Vervolgens stroomt het koelmiddel naar een expansieventiel. Hier wordt de druk verlaagd van circa 16 bar naar 2 bar. Door deze drukdaling zal de temperatuur dalen naar 0 graden. Om koudemiddel van vloeibaar naar gas te laten gaan, is warmte nodig. Deze warmte wordt onttrokken aan de omgeving. In dit geval in de verdamper (radiateur), die meteen achter het expansieventiel is gemonteerd. In de verdamper zit een ventilator die er lucht door heen blaast. Er zal warmte aan deze lucht worden onttrokken dat nodig is voor de verdamping van het koudemiddel. De lucht zal dus afkoelen en vervolgens via de ventilatieroosters de auto in stromen. Deze koele lucht zorgt voor de gewenste temperatuur in de auto.

Vervolgens zal het koele en vloeibare koelmiddel weer naar de compressor stromen. De cyclus van de airconditioning is nu afgerond. Samengevat bestaat de cyclus van een auto-airconditioning uit:

 1. Compressor (drukverhoging en temperatuurverhoging van gasvormig koelmiddel)
 2. Condensator (koelt het gasvormige koelmiddel door rijwind)
 3. Filterdroger (verwijdering van vloeistoffen en vervuilingen)
 4. Expansieventiel / verdamper (drukverlaging door langsstromend lucht)
 5. Radiateur / verdamper (gekoelde lucht wordt de auto in geblazen)

Een airconditioning werkt dus door middel van een samenspel tussen vloeibaar en gasvorming circulerend koudemiddel. Het middel neemt op de juiste momenten koude en warmte op.

 

hoe-werkt-auto-airco

 

Kan een airconditioning ook in de winter worden gebruikt?

Niet alleen tijdens de warme zomermaanden maar ook tijdens de winter kan je een auto airco gebruiken. Airco’s kunnen namelijk niet alleen koelen maar ook vocht onttrekken aan de lucht. Hierdoor zal het interieur droger blijven en zullen de ramen minder beslaan. Iets wat ’s winters snel kan gebeuren door het vochtige weer en door meer inzittenden met natte kleding. Tijdens vorst kan je hierdoor zelfs te maken krijgen met bevroren binnenramen. Geregeld gebruik van de airconditioning kan dit voorkomen.

 

Welke soorten auto airco’s zijn er?

Globaal gesteld zijn er drie soorten airconditionings in auto’s. Welk type wordt toegepast, is met name afhankelijk van de prijsklasse van de auto.

De handbediende airconditioning kan koelen en drogen maar niet zelf reguleren. Er kan dus geen gewenste temperatuur worden ingesteld. De gebruiker zal zelf de temperatuur en blaassnelheid moeten instellen.

Een semi-automatische airconditioning kan wel de temperatuur meten. Hierdoor kan het systeem de gewenste temperatuur vergelijken met de ingestelde temperatuur. Echter zal de gebruiker wel zelf de ventilator harder of zachter moeten instellen wanneer de gewenste temperatuur niet is bereikt.

Ten slotte kan een auto zijn voorzien van een volautomatische airco. Zoals de naam al zegt, regelt dit systeem de klimaatbeheersing volledig zelf. De gebruiker hoeft alleen zelf de gewenste temperatuur in te stellen. Een handig systeem maar wel duurder dan de andere soorten airconditionings. Er zijn namelijk diverse sensoren voor nodig die bijvoorbeeld de rijsnelheid, hoeveelheid zonlicht, de luchtkwaliteit en temperatuur meten.

 

auto-airco-tips-info

 

Tips voor een goed airco gebruik

Dankzij de volgende tips kan je de werking van een airconditioning in de auto verbeteren. Ook kan je dankzij de tips brandstof besparen en de levensduur van de airco verlengen.

 • open bij vertrek met een warme auto eerst de ramen. Zo ben je vaak al veel warmte kwijt. Hierdoor zal de airco minder hoeven te werken en kan brandstof worden bespaard.
 • gebruik bij een volautomatische airco zoveel mogelijk de automatische stand. Zo gebruikt de airco namelijk minder brandstof.
 • het aircosysteem verliest gemiddeld 10 % koelmiddel per jaar. Daardoor zal elke vier jaar het systeem moeten worden bijgevuld. Laat daarnaast ook de luchtfilters controleren.
 • schakel de airco alvast uit tien minuten voor aankomst van bestemming. Zo krijgt de verdamper de kans om nog even te drogen dankzij de rijwind. Hierdoor wordt de groei van bacteriën en schimmels meer voorkomen.
 • schakel de airconditioning uit wanneer de auto zware arbeid moet leveren. Bijvoorbeeld op stijgende bergwegen of met een zware belading. Een airco zorgt voor een hogere motorbelasting, daarom kan het verstandig zijn de motor niet extra te belasten tijdens zware arbeid.
 • gebruik op de hete dagen de recirculatie-stand. Hierdoor zal de airco niet steeds opnieuw warme lucht van buiten hoeven te koelen.
 • geadviseerd wordt om het temperatuurverschil tussen de binnenzijde en buitenzijde van de auto maximaal een graad of zeven te laten zijn. Zo beperk je het brandstofverbruik en zal ook de overgang na het uitstappen minder groot zijn.

 

Is er een verschil tussen airconditioning en climate control?

Een climate controle systeem controleert het klimaat in de auto. Dit is een automatisch systeem dat eigenlijk identiek is aan een volautomatische airco. Er zijn dus geen verschillen tussen de twee begrippen. Climat control is puur een naam dat is bedacht door een automerk. Er worden ook benamingen zoals Climatronic en Thermotronic gebruikt.

 

Hoe kan je een auto airco schoonmaken?

Na een langere tijd van gebruik, kan de lucht uit een airconditioning onfris gaan ruiken. Dit wordt veroorzaakt door schimmels en bacteriën die kunnen ontstaan door vocht in de lucht. Dit vocht is met name afkomstig van condenswater in de verdamper. Ondanks de afvoeropening zal er namelijk toch vaak wat vocht onderin de verdamper blijven liggen.
Door de schimmels en bacteriën zoveel mogelijk te verwijderen zal de lucht weer fris gaan ruiken. Maar de geur is niet het grootste probleem. ER kunnen namelijk ook schimmelsporen met de lucht meegevoerd worden vanuit het luchtkanaal naar de inzittenden.

Bij het schoonmaken van een auto airco gaat het om het reinigen van de luchtkanalen en de verdamper. Daarnaast wordt geadviseerd om de interieurfilter (pollenfilter) bij elke reiniging te vervangen. Op de volgende twee manieren kan het systeem worden gereinigd:

Optie 1:
De meest gebruikte manier werkt door middel van een spuitbus met een reinigingsmiddel. Aan de spuitbus kan een dun slangetje worden verbonden. Deze kan vervolgens door de ventilatieroosters worden geschoven. Wanneer het slangetje niet verder wil, kan het desinfectiemiddel in het luchtkanaal worden gespoten. Ondertussen kan het slangetje weer rustig uit het kanaal worden getrokken. Het reinigingsmiddel wordt hierdoor goed verspreidt door het luchtkanaal.
Voor een goede reiniging, dient het slangetje in alle ventilatieroosters te worden gedrukt. Dus ook openingen bij de voorruit, ter hoogte van de voeten en achterin de auto.

 

werking-aiuto-airco-reinigen

 

Optie 2:
De auto airco kan ook worden schoongemaakt door een reinigingsmiddel via de inlaatopening te laten verspreiden. De lucht voor het systeem wordt vaak aangezogen via een opening onder het dashboard. Door hier een reinigingsmiddel in te spuiten, kan het middel door het hele systeem worden verspreidt. Dit werkt als volgt:

Start de motor en zet de airconditioning op de hoogste recirculatiestand. Zoek vervolgens de inlaatopening, deze zit meestal onder het dashboard voor de passagiersstoel. Zet vervolgens het reinigingsmiddel voor de opening en druk de knop in tot deze vastklikt. Stap vervolgens uit de auto terwijl de spuitbus blijft sproeien in de luchtinlaatopening. Sluit de deuren zodat het reinigingsmiddel minder verspreidt.

Na tien minuten kan de auto weer worden geopend. De motor kan weer worden uitgezet en het is verstandig om de auto flink te ventileren.

Tip: ook in ventilatiekanalen van auto’s zonder airconditioning, kunnen bacteriën en schimmels ontstaan. Het kan dus ook nuttig zijn om dergelijke auto’s periodiek te reinigen.

 

Kan je gezondheidsklachten krijgen van een auto airco?

Mensen ervaren soms lichte gezondheidsklachten na een lange autorit met een ingeschakelde airconditioning. Dit kan ontstaan doordat de airco zorgt voor droge lucht. Fijn tegen beslagen binnenramen maar minder fijn voor je luchtwegen. Door de droge lucht kan je last krijgen van lichte klachten zoals hoesten, en keelpijn. Dat komt doordat langdurig in te droge leven leven, kan zorgen voor geïrriteerde slijmvliezen. Echter speelt dit vaak pas na langere tijd op, met name van airconditionings in kantoren en woningen. Maar ook in auto’s kunnen er soms licht klachten ontstaan.

Een te droge lucht in je auto kan je eenvoudig voorkomen door af en toe even de ramen te openen. Ook kan de airco af en toe een tijdje worden uitgezet. Verder is het verstandig om geregeld even wat (water) te drinken. Ten slotte wordt aangeraden om elk jaar de luchtkanalen even te (laten) schoonmaken. Zo wordt de verspreiding van bacteriën en schimmels meer voorkomen.

 

Bent u op zoek naar een vervangend onderdeel van een kapotte airco? Neem dan eens een kijkje in onze webshop met gebruikte auto-onderdelen.

 

Andere interessante informatiepagina’s zijn:

Hoe werkt een automotor?

Hoe wordt een auto gerecycled?

Hoe werkt een versnellingsbak?