Hoe werkt een automotor eigenlijk?

Een auto wordt aangedreven door de motor. Maar hoe werkt een automotor eigenlijk? En hoe werken de belangrijkste motoronderdelen? Je vindt de antwoorden en allerlei andere informatie op deze pagina.

 

De werking van een automotor

Het hart van motoren zijn de cilinders. Dit zijn cilindervormige verbrandingskamers met zuigers er in. Een zuiger is een ronde schijf dat precies in de cilinder past. Het is via een stang verbonden met de aandrijfas. Boven de zuiger wordt een mengsel van lucht en brandstof ingebracht. Deze worden tot ontbranding gebracht waardoor de zuiger met een grote kracht naar beneden wordt gedrukt. Deze beweging wordt via de zuigerstang overgebracht op de aandrijfas, waardoor deze zal gaan ronddraaien.

Een motor bestaat uit meerdere cilinders. Doordat in elke zuiger op een ander moment, het brandstofmengsel tot ontbranding wordt gebracht, zal er continu een cilinder zijn waarin de zuiger beweging overbrengt op de aandrijfas. Daardoor zal de as gelijkmatig en continu worden aangedreven. De aandrijfas brengt de ronddraaiende beweging via tandwielen over op de banden. Deze zullen dus gaan draaien en de auto in beweging brengen.

 

hoe-werkt-automotor-onderdelen

 

Hoe werken de belangrijkste onderdelen van een auto?

Voor extra duidelijkheid over de werking van een automotor, wordt hier uitgelegd hoe de belangrijkste onderdelen werken.

Motorblok
De basis van de motor bestaat uit het motorblok. Een soort frame dat is gemaakt van gietijzer of Aluminium. Het motorblok wordt gegoten en bestaat uit een onder- en een bovendeel. De mal voor het motorblok is der mate gevormd dat er cilinderopeningen en kanalen ontstaan. De kanaaltjes zijn leidingen voor de smeerolie en het koelwater.Cilinders

De ontbranding vindt plaats in de cilinders. Deze worden aan de bovenkant afgedekt door de cilinderkop en aan de onderzijde door de zuigers. Door de ontbranding ontstaat een grote druk op de zuiger. Deze wordt daardoor naar beneden gedrukt. De zuiger is een soort ronde schijf met een stang er onder. De drijfstang genoemd. Tussen de metalen zuiger en de metalen cilinderwand ontstaat uiteraard weerstad. Dit wordt verminderd door zuigerveren. Deze zijn aan de zijkanten van de zuiger bevestigd. Zij zorgen voor minder contactoppervlak en een goede verdeling van de smeerolie.

 

automotor-hoe-werkt-uitlegKrukas
De zuigers bewegen op en neer in de cilinders. De drijfstang zit aan de zuiger vast en brengt de op en neer gaande beweging over op de krukas. Een bijzondere as doordat het verschillende contragewichten heeft. Deze zijn namelijk nodig om de as eentonig te kunnen laten draaien. Dit is bij een krukas lastiger dan bij veel andere assen, omdat de krukas om de beurt wordt aangedreven door een zuiger. Er zal dus steeds op een wisselende punt kracht worden overgebracht vanuit de motor op de krukas.

De contragewichten zijn anders dan bij een gewone aandrijfas maar ook de as zelf is bijzonder. Het is namelijk geen recht geheel maar verspringt steeds. Dit is nodig om precies in lijn te bewegen met de verschillende standen van de drijfstangen en zuigers.

 

automotor-werking-onderdelenCilinderkop
De bovenzijde van de cilinder wordt afgesloten door de cilinderkop. Een robuust onderdeel omdat het de kracht van de ontbrandingen moet kunnen weerstaan. De cilinderkop is niet alleen een afdekking maar ook een nauwkeurig onderdeel dat de inlaat en uitlaat van brandstof en lucht regelt. In de cilinderkop zitten namelijk inlaatkleppen en uitlaatkleppen. Deze gaan precies op het juiste moment open, om lucht in de cilinder te laten. Niet alleen het moment, ook de lengte van openzetten en afsluiten is van belang. Wanneer er teveel of te weinig lucht in de cilinder stroomt, zal er namelijk geen of een slechte ontbranding plaatsvinden.

Naast lucht is er uiteraard ook brandstof nodig voor de ontbranding. Dit wordt onder hoge druk ingebracht door de brandstofinjector. Vervolgens is er een brandbaar mengsel dat wordt samengedrukt doordat de zuiger weer omhoog gaat bewegen. Door de drukverhoging zal er hitte ontstaan waardoor het brandbare mengsel ontbrand. De zuiger zal hierdoor met een flinke kracht naar beneden worden gedrukt.

Bij automotoren op benzine, LPG en gas zal het mengsel worden ontstoken door een vonk van de bougie.

 

werking-automotorNokkenas
De inlaatkleppen en uitlaatkleppen zullen precies op het juiste moment moeten openen en sluiten. Dit moment zal verschillen per cilinder omdat de cyclussen niet gelijk lopen. Het bedienen van de kleppen gebeurd door een nokkenas. Een as dat is voorzien van ‘’wangen’’. Dit zijn uitstekende delen die de kleppen op het juiste moment aanduwen waardoor ze even openen. Op dat moment kan er een lucht-brandstofmengsel de cilinder instromen.Zuigerveren
Zoals eerder uitlegt, zijn in de zuiger meerdere zuigerveren gemonteerd. Deze drukken aan de zijkant van de zuiger, tegen de cilinderwand. Daardoor ontstaat een afdichting en kan er geen druk onder de zuiger ontstaan.

Daarnaast zorgen de zuigerveren er voor dat de zuiger geen contact maakt met de cilinderwand. Alleen de zuigerveren maken het contact. Doordat de veren een veel kleiner oppervlak hebben dan de zuiger, wordt de hoeveelheid weerstand verkleind.

Ten slotte zorgen de zuigerveren voor een goede verdeling van de smeerolie. Hierdoor ontstaat een gelijkmatige oliefilm op de cilinderwand. Goed voor de smering en afdichting.

 

hoe-werkt-automotor-infoInlaatspruitstuk

Elke cilinder heeft lucht nodig voor de verbranding van de brandstof. Deze lucht wordt aangevoerd via het inlaatspruitstuk. Een onderdeel op de bovenzijde van de motor dat is te herkennen aan de verschillende gebogen buizen. Om te zorgen dat alle cilinders een gelijke hoeveelheid lucht ontvangen, dienen de buizen allemaal even lang te zijn. Ook dient de weerstand in de buizen zo laag mogelijk te zijn.
Meestal zijn de buizen gemaakt van kunststof omdat dit lichter materiaal is dan metaal. Daarnaast is kunststof minder gevoelig voor hoge temperaturen. Metalen zullen namelijk meer warmte opnemen. Dit is nadelig omdat de lucht zo koel mogelijk de cilinders moet instromen.

Om de brandstof en lucht goed te laten mengen in de cilinder, dient de lucht wat te wervelen. Daarom bevatten sommige motoren wervelkleppen. Deze zorgen voor extra wervelingen, bijvoorbeeld bij lage snelheden.

 

hoe-werkt-motor-auto

 

Dit zijn globaal de hoofdonderdelen van een automotor. Maar uiteraard zijn er nog vele andere auto-onderdelen nodig voor een goede werking. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld:

• Carterpan (deksel dat aan de onderzijde van het motorblok zit)
• Distributieriem (een riem of ketting die omwentelingen overbrengt tussen verschillende assen)
• Cilinderkoppakking (afdichting tussen het motorblok en de cilinderkop)
• Luchtfilter (haalt vervuilingen uit de lucht dat naar de cilinders stroomt)

De diverse motoronderdelen zullen qua ontwerp sterk verschillen per type motor. Bijvoorbeeld op het gebied van de afmetingen, het materiaal en de kwaliteit.

 

Bent u op zoek naar een motor? Bekijk dan eens de pagina over het kopen van gebruikte automotoren.

 

 

Wat is het verschil tussen tweetakt en viertakt motoren?

Een automotor kan werken volgens het viertakt of tweetakt principe. Het grootste verschil tussen beide uitvoeringen is het aantal slagen per cyclus. Eén slag is de benaming voor het één keer naar beneden of omhoog gaan van de zuiger in de cilinder. Een cyclus is het aantal slagen dat voor een volledige energieoverdracht op de as nodig is.

Bij een viertaktmotor bestaat één cyclus uit vier slagen. De eerste slag is de inlaatslag. De zuiger beweegt naar beneden en er zal lucht en brandstof in de cilinder stromen. De zuiger gaat vervolgens weer omhoog en bouwt daarbij druk op. Eenmaal boven zal een vonk van de bougie zorgen voor de ontbranding van het brandstofmengsel. Daardoor zal de zuiger weer naar beneden bewegen. Ten slotte zal de zuiger weer omhoog gaan wat wordt aangeduid als de uitlaatslag. Tijdens deze vierde en laatste slag zal de zuiger namelijk de uitlaatgassen via de uitlaatkleppen uit de cilinder drukken. Na deze vierde slag is één cyclus van de viertaktmotor afgerond.

 

hoe-werkt-motor-info

 

Bij een tweetaktmotor bestaat één cyclus uit slechts twee slagen. De eerste slag is de compressieslag. Aan het einde van deze slag zal het brandstofmengsel ontbranden door de hoge opgebouwde druk. Tijdens de tweede slag zal de zuiger naar beneden worden gedrukt door de ontbranding. Tijdens deze slag zal ook de uitlaat geopend worden waardoor de uitlaatgassen uit de cilinder worden gedreven. Bij tweetaktmotoren is de gehele cyclus dus al in twee slagen afgerond.

 

werking-automotor-onderdelen

 

Wat zijn de voor- en nadelen van tweetaktmotoren en viertaktmotoren?

Nu duidelijk is wat het verschil is tussen tweeslagmotoren en vierslagmotoren, kan worden bekeken wat de voor- en nadelen zijn.

Brandstofverbruik: een viertaktmotor gebruikt slechts tijdens één van de vier slagen brandstof. Daardoor zal er minder brandstof worden verbruikt dan bij een tweetaktmotor.

Gewicht: tweetaktmotoren zijn een stuk lichter dan de vierslag-uitvoeringen. Dat is wel weer voordelig voor het brandstofverbruik van de tweetaktmotoren. Het gewichtsverschil kan wel oplopen tot 50 %.

Milieubelasting: tweetaktmotoren vereisen voormenging van olie en brandstof, waardoor ook verbrande olie in de uitlaatgassen komt. Viertaktmotoren hebben geen voormenging met olie waardoor zij milieuvriendelijker zijn.

Geluid: de vierslagmotoren creëren een stuk minder geluid.

Duurzaamheid: tweetaktmotoren zijn ontworpen om te werken met een hoog toerental waardoor er sneller slijtage zal optreden. Een vierslagmotor is zodoende duurzamer.

Kracht: een tweetaktmotor kan meer kracht opwekken. Daardoor kan het geschikter zijn voor bijvoorbeeld sportauto’s.

Kosten: viertaktmotoren hebben meer onderdelen, waardoor de aanschafprijs vaak hoger ligt. Ook zijn reparaties vaak duurder.

 

Hoe lang gaat een automotor mee?

Veel auto’s worden afgeschreven wanneer de motor kapot gaat. Vervanging is namelijk vaak te kostbaar. Maar hoe lang gaat een automotor eigenlijk mee? Dat zal verschillen per type motor, de rijstijl van de gebruikers, het onderhoud en het merk. Globaal kan worden gesteld dat een benzinemotor gemiddeld 300.000 kilometer mee gaat. Een dieselmotor kan wel 400.000 kilometer of meer mee gaan.

Dit vrij grote verschil ontstaat door de constructieverschillen tussen beide type motoren. Dieselmotoren werken namelijk met hogere drukken en zodoende met sterkere onderdelen. Daardoor zijn de motoren sterker en van een betere kwaliteit. Daarnaast draait een dieselmotor met lagere toeren, wat ook bevorderlijk is voor een lange levensduur.

Ongeacht het type motor, is ook de rijstijl een belangrijke factor. Zo is het rijden van veel korte afstanden, niet bevorderlijk voor de automotor. Wanneer een auto snelheid moet maken zal het namelijk harder moeten werken dan wanneer de auto al op snelheid is. Daarnaast zal tijdens langere afstanden en hogere snelheden, de motor heter worden. Dit bevorderd de werking van de motor.

 

Wat is het spoelen van een motor?

Op den duur kan een verbrandingsmotor te maken krijgen met vuilophopingen. Vaak gaat het daarbij om een combinatie van vet, stof en andere vervuilingen. Door deze aanslag kan de motor minder goed gaan werken. Het spoelen van de motor kan een geschikte oplossing zijn.

Tijdens het spoelen van een automotor wordt water onder druk door het motorblok gespoeld om verontreinigingen weg te spoelen. Vervolgens dient een geschikt motorreinigingsmiddel op alle oppervlakken van de motor te worden aangebracht. Na de inwerkperiode, kan de motor grondig worden afgespoeld met water om het reinigingsmiddel en het vuil weg te spoelen. Gebruik een tuinslang met lage druk en vermijd directe spuitstralen op gevoelige onderdelen.

Het is van groot belang dat tijdens het spoelen van de motor, de gevoelige onderdelen goed worden afgedekt. Daarbij valt met name te denken aan de elektronische onderdelen.

 

Wat is het flushen van een motor?

Een andere reinigingsmethode is het zogenaamde flushen van de motor. Hierbij worden motoronderdelen zoals de cilinders, kleppen en oliekanalen gereinigd van opgehoopte afzettingen, vuil en slib. Een methode dat als groot voordeel heeft, dat de onderdelen niet uit het motorblok gedemonteerd hoeven te worden. Het flushen werkt als volgt:

Voordat je begint met het flushen van de motor, is het raadzaam om de motor een tijdje te laten draaien, zodat de olie warm wordt. Dit helpt bij het losmaken van eventuele opgehoopte afzettingen en maakt het reinigingsproces effectiever.

Toevoegen van reinigingsvloeistof:
Nadat de motor warm is, wordt een speciale reinigingsvloeistof toegevoegd aan de motorolie. Deze vloeistof is ontworpen om opgehoopt vuil en afzettingen op te lossen en te verwijderen.

Motor laten draaien:
Nadat de reinigingsvloeistof aan de motorolie is toegevoegd, wordt de motor gedurende een bepaalde tijd stationair draaiende gehouden. Dit stelt de reinigingsvloeistof in staat om door de motor te circuleren en zijn werk te doen.

Aftappen van de olie:
Na het draaien van de motor gedurende de voorgeschreven tijd, wordt de olie samen met de opgeloste vuildeeltjes en afzettingen afgetapt. Dit proces kan één of meerdere keren worden herhaald, afhankelijk van de mate van vervuiling van de motor.

 

motorolie-spoelen-flushen-wat-is

 

Vervangen van oliefilter:
Tijdens het flushen van de motor wordt meestal ook het oliefilter vervangen om eventuele opgevangen vuildeeltjes en afzettingen te verwijderen.

Verversen van motorolie:
Nadat de motor is gespoeld en de oude olie is afgetapt, wordt er nieuwe olie toegevoegd aan de motor, samen met een nieuw oliefilter.

Het flushen van een motor kan helpen om de prestaties en de levensduur van de motor te verbeteren door opgehoopt vuil en afzettingen te verwijderen.

 

Heeft u een schade-auto te koop? Bijvoorbeeld met een kapotte motor? Neem dan gerust even contact met ons op of kijk op de pagina over het verkopen van sloopauto’s.

Of wilt u juist een gebruikt onderdeel zoals een motor kopen? Kijk dan eens op de webshop met gebruikte auto-onderdelen.

 

Andere interessante informatiepagina’s:

Hoe werkt een uitlaat?

Hoe wordt een auto gerecycled?

Hoe werkt een versnellingsbak?