2ehands-auto-onderdelen-bestellen

Airbags & Gordelspanners

Een airbag bestaat uit een kunststof zak en een metalen unit waarin zich het pyrotechnische mengsel bevindt. Dit mengsel is gevaarlijk, want het is ontplofbaar en daarom moeten airbags net als gordelspanners worden gedemonteerd bij het autodemontagebedrijf. Het kunststof neopreen van de luchtzak kan worden hergebruikt.

Gordelspanners zitten aan het begin van de gordel onderin de auto en trekken de gordels strak bij een frontale aanrijding. Dit kan doordat er een ontplofbaar (pyrotechnisch) mengsel inzit dat bij een botsing wordt geactiveerd. Gordelspanners moeten altijd worden gedemonteerd en onschadelijk worden gemaakt omdat ze kunnen ontploffen bij onjuist gebruik.